Vraag data-analisten op arbeidsmarkt blijft toenemen

De technologische revolutie is niet tegen te houden. Businessmodellen veranderen door digitalisering. Deze digitalisering zorgt voor een overdaad aan data. Om waardevolle informatie uit deze data te verkrijgen, zullen de juiste analyses gedaan moeten worden. Hierdoor blijft de vraag naar data analisten sterk toenemen.

Uit een onderzoek van data-recruitmentbureau Young Analytics blijkt dat het aantal zoekopdrachten voor “data-analist” steeg  van 1000 in oktober 2016, naar 1600 in oktober 2017. Deze stijging van 60% is significant groter dan de stijging in voorafgaande jaren. Het aantal zoekopdrachten voor “junior data-analist” steeg eveneens in de afgelopen jaren. Tussen oktober 2016 en oktober 2017 vond er bijvoorbeeld een stijging van 120% plaats.

 

Data-analist vs data-scientist

Ook is de zoekopdracht “data-scientist” populair. In oktober 2017 steeg het aantal zoekopdrachten naar 3600. In oktober 2014 werd er 880 keer op deze term gezocht. Michel Maaswinkel, managing director van Young Analytics, merkt dat de termen data-analist en data-scientist nog wel eens door elkaar gebruikt worden. “Ik zie vaak vacatures voorbij komen waar het duidelijk om een data-analist gaat, maar toch staat er data-scientist in de titel”, aldus Maaswinkel. “Het verschil is dat een data-analist zich met name bezighoudt met het verwerken van data tot informatie, terwijl de data-scientist zich toelegt op het maken van voorspellingen door data te extrapoleren en modellen te bouwen”.

Maaswinkel verwacht dat de vraag naar (junior) data-analisten en (junior) data-scientisten exponentieel zal toenemen. “Organisaties zien steeds meer in dat ze niet meer om het gebruik van data heen kunnen. Tegelijkertijd zien we dat organisaties nog zoekende zijn als het gaat om hoe zij uit data waardevolle informatie kunnen halen. Voor veel managers is het daarom een uitdaging om erachter te komen welke data professionals het meest geschikt zijn voor hun organisatie.”

 

FRIEND'S EMAIL
Message